Å lære er like viktig for et menneske som å puste og som at hjertet slår.

Seminarer & events

»Utgifter til videreutdanning må aldri betraktes som kostnader. 
De er alltid en investering.«

Fra naturens side er vi egentlig ikke skapt til noe annet enn å lære. Lærelysten må imidlertid stadig gjenoppdages og vekkes til live. Se bare med hvilken iver, stå på-vilje og mestringsglede et barn lærer seg å løpe eller snakke.

Akkurat slik er det også med oss voksne. Læring er tett knyttet til positive følelser. Læring kan endre eller fornye arbeidsprosesser eller hele arbeidshverdagen. Mang en kursdeltaker har gått hjem med en solid aha-opplevelse.