Bare den som forstår, kan forandre.

Du kjenner sikkert til det:

Enhver forandring i et selskap eller i en forretningsprosess starter med en selv. Hvis jeg selv er klar til å forandre meg, kan jeg også forandre ting til det bedre. Dette betyr imidlertid også at ikke alle ledere eller selskapsdeltakere som snakker om endringer, til syvende og sist er beredt til å endre seg selv.

Kanskje det er derfor mange mer eller mindre uuttalt søker en rådgiver som anbefaler det man egentlig mener selv. Grunnen til dette er det menneskelige behovet for trygghet og aksept, og kanskje også ønsket om å få påfyll i form av ekstern kompetanse. Eller kan det også henge sammen med at man er overbevist om at intern motstand mot en endringsprosess bare kan overvinnes på denne måten?

Og hva er egentlig det riktige første skrittet du og dere kan ta?

»Ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag.«

Har du opplevd å utsette konsepter, ideer og suksessgarantier? Hvor ofte har du takket nei til samtaler med viktige kontakter eller forretningsforbindelser med unnskyldningen om ikke å ha tid? Og hadde du i så fall kanskje bedre tid senere?

Zürcher Business Partner forklarer, støtter og gir råd med mye forståelse og empati. Dette skaper en følelse av å bli forstått, noe som gir en direkte positiv innvirkning på gjennomføringen av prosjektet.

I tillegg til vår fagkompetanse er det tillit og respekt som er vår store styrke. Sammen med dere lykkes vi i å finne løsninger og gjennomføre disse. Dette er nøkkelen til suksess.

På dette området skiller vi oss fra mange eksterne partnere og institusjoner som ønsker å tjene lettvinte penger med å representere deg eller selge deg dyre konsepter og standarder.

Zürcher Business Partner blir «om bord» til resultatene kommer, og dette er en vesentlig komponent i vår beregning av honorar. Vi binder oss til at forandringene blir merkbare!

I tillegg til den forretningstekniske siden av driften finnes det en faktor som synes å ha gått mer og mer i glemmeboken. Vi snakker om gleden ved å drive forretning og over å skape økt overskudd og suksess sammen. Det menneskelige i forretningsdriften spiller nok en mye større rolle enn man skulle tro.

Emosjonelle kriterier spiller en mye større rolle for beslutninger i forretningsverdenen enn hva vi normalt tror. Menneskene utgjør kjernen i et foretak. Derfor er også felles glede ved arbeidet, en respektfull omgangstone, gode samtaler og følelsen av aksept og tillit en sentral del av driften. Derfor er det også her nærliggende å stole på magefølelsen når det gjelder din helt personlige vei til suksess.

Sammen får vi det til!

Vi fører mennesker sammen for å oppnå bedre resultater i fellesskap. Dette er mottoet til Zürcher Business Partner. Vi er nysgjerrige på vår første samtale. Den er begynnelsen på vår felles suksess.

Zürcher Business Partner setter seg inn i behovene og filosofien til kunden og bruker den tiden som er nødvendig for å få det til. Med dette utgangspunktet kan vi også trekke inn viktige og riktige partnere i tjenestene våre. Dette bedrer resultatene og bidrar til at tjenestene får både høy kvalitet og dybde. Vi har et stort nettverk av partnere.

Ta kontakt dersom dere er et selskap som ønsker å være partner i våre prosjekter.

Våre tjenester punkt for punkt

  • Å skape løsninger og bedre resultater for selskapet innenfor områdene strategi, markedsføring, salg, innkjøp og internasjonale anskaffelser.
  • Organisasjonsutvikling, evaluering av lokalisering av nye bedriftsenheter, strategiske partnerskap, utvikling og rekruttering av ansatte
  • Lead-generering og vinning av nye kunder, oppbygging av markeder og vekstutvikling, formidling av nye kundesegmenter
  • For selskapsdeltakere og ledere som skal treffe avgjørelser, er vi en personlig og pålitelig sparringspartner som identifiserer seg sterkt med kundens filosofi.
  • Opplæring, trening og coaching av ledende ansatte, karriereplanlegging, karriererådgiving ved nedbemanning, fokus på ledende personell, salg, Key-Account-Management, markedsføring og prosjektstyring, rekruttering og utbygging av nett av handelsrepresentanter
  • Oppfølging og coaching av gründerbedrifter, unge næringsdrivende og unge, erfarne ledere som vil starte noe nytt.
  • Planlegging, oppfølging og markedsintroduksjon av innovative forretningsideer og forretningsmodeller
  • International handelspartner for innovative produkter (bl. a. markeder som CH, DE, A, NO, SE, DK)
  • Kundespesifikke prosjekter
  • Midlertidig ledelse eller prosjektledelse